Thy Skovservice

Thy Skovservice

Med Thy Skovservice tilbyder Thy Naturkraft tre linjer; Skovlinjen, Servicelinjen og Pedellinjen, for unge med særlige behov, som ønsker at være en del af arbejdsmarkedet.

Thy Skovservice er et aktivitets- og samværstilbud ifølge Servicelovens §104 for sentudviklede unge og unge med særlige behov (se tilbudsportalen.dk) som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår eller benytte tilbud efter anden lovgivning.

Thy Skovservice tilbyder tre linjer, Skovlinjen, Servicelinjen og Pedellinjen.

Skovlinjen
På skovlinjen arbejder og opholder de unge sig i skoven. Udgangspunktet er Naturstyrelsens bygninger med værksted og opholdsrum i Tved Klitplantage i Nationalpark Thy. Her arbejdes med naturpleje og vedligeholdelsesopgaver.

Pedellinjen
På pedellinjen arbejder de unge med alle pedelfunktioner i Elmelunds faciliteter. Linjen har base på Virkelyst, hvor vi råder over gode værkstedsfaciliteter.

Servicelinjen
Servicelinjen hører også til på Virkelyst.
I sommerhalvåret sankes bær og svampe mv. i Nationalpark Thy. Produkterne forarbejdes i vores grovkøkken og sælges til lokale fødevarevirksomheder.
Holdet står også for madlavning, bagning og mødeforplejning på Elmelund og der produceres paller og brugskunst i værkstederne til videresalg.
Der er også tid til rengøring og havearbejde.

Begribelige arbejdsopgaver
De unge bliver mødt med begribelige arbejdsopgaver og medbestemmelse i forbindelse med planlægningen og løsningen af opgaverne.

Thy Skovservice kvalificerer de unge til at tage initiativ og arbejde selvstændigt i et kollegialt fællesskab. Frisk luft og motion er herlige sidegevinster.
Arbejdstiden er kl. 8 – 14 mandag til torsdag og fredag fra kl. 8 – 12. Der er mulighed for individuel arbejdstilrettelæggelse. Arbejdet i Thy Skovservice er ulønnet.

 

Alice Andersen

Alice Andersen

Forstander

Har du spørgsmål så kontakt mig for nærmere information.

alice@elmelund-jbf.dk