Ressourceforløb

Ressourceforløb

Et ressourceforløb tilrettelægges helt individuelt ud fra den givne indholdsbeskrivelse,
udarbejdet af rehabiliterings teamet og borgeren.
Som udgangspunkt er der tale om, at vi sammensætter forløbet ud fra de tilbud vi i forvejen udbyder, naturligvis sat sammen så det passer den enkelte.
Der kan være tale om arbejdsrelaterede forløb i et af vore tilbud, f.eks. vores to værksteder i skoven, hvor det fortrinsvis er udearbejde, og vores produktions- og montagetilbud. Forløbet kan sammensættes med en bostøtteindsats, så borgeren modtager en mere helhedsorienteret indsats.
Forløbet vil for de fleste blive sammensat, så der også bliver plads til virksomhedspraktikker, så det tillærte i vort tilbud, kan omsættes til erhvervserfaring for borgeren.
Når man deltager i et ressource forløb på Elmelund, er man tilknyttet en koordinerende jobkonsulent, der er tovholder på hele forløbet. Vi indkalder til halvårlige statusmøder, hvor der evalueres på forløbet, og opsættes nye delmål.
Målgruppen for disse ressursceforløb er borgere med særlige behov, der vil kunne proffiterer af Elmelunds pædagogiske tilgang.

 

Alice Andersen

Alice Andersen

Forstander

Har du spørgsmål så kontakt mig for nærmere information.

alice@elmelund-jbf.dk