Der knokles

Elmelunds Erhvervstræning er et helhedsorienteret tilbud til unge med særlige behov.

I Erhvervsafklaring får den unge træning i at begå sig på arbejdsmarkedet så kvalificeret som muligt. Samtidigt afklarer Elmelund den unges sociale, personlige og arbejdsmæssige muligheder.

FASE 1
I FASE 1 er den unge i et internt forløb på Elmelund. Her arbejder vi med at give den unge forståelse af, hvad det indebærer, at have et arbejde.

Vi træner helt specifikt i at møde til tiden, huske madpakken, være soigneret og med at øve de sociale spilleregler på en arbejdsplads.

Målet med FASE 1 er at gøre den unge parat til en praktik. Både fagligt, personligt og socialt.

Vi vurderer også den unges evner i forhold til praktiske færdigheder, selvstændighed, ansvar og overblik, så vi kan finde det helt ideelle praktiksted.

FASE 2
I samarbejde med en lang række lokale virksomheder træner vi gennem praktikker den unge i regulært arbejde.

Vi starter blidt op og supplerer med fast støtte fra Elmelund. Vi sørger for hele tiden at være i tæt kontakt med virksomheden og den unge for at sikre, at den unges trivsel er i fokus.

FASE 2 er desuden delt i tre etaper, hvor vi gradvist øger timetallet i praktikken.

FASE 3

FASE 3 er indledningen til en ansættelse.

Her laver vi for eksempel særlige aftaler om mentorstøtte – afhængig af behovet hos den unge og virksomheden.

Elmelund kan geninddrages, hvis der skal løses særlige problemer, og den unge kan også vende tilbage til FASE 2 kortvarigt.

Gennem hele Elmelunds Erhvervsafklaring øver vi den unge i at opnå selverkendelse i forhold til egne evner. Det gælder både fagligt og socialt. Vi holder fokus på den unges personlige udvikling, forståelse af egen situation og forventninger til fremtiden.

For at nå det bedst mulige resultat er personalet på Elmelund tværfagligt sammensat. Der er ansat pædagoger, lærere, SOSU assistenter og håndværkere.

Alice Andersen

Alice Andersen

Forstander

Har du spørgsmål så kontakt mig for nærmere information.

alice@elmelund-jbf.dk

 

Download pdf